ISPARTA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0246 281 2004

Birimlerimiz

Gönen Belediyesi Isparta

Yazı İşleri Müdürlüğü

- +

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 

 1. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması ve arşiv iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
 2. Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 3. Olağan ve olağanüstü meclis toplantılarının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 4. Meclis kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarının ilgili birimlere intikalini ve birer nüshasının arşivlenmesini sağlamak, meclis gündemini ve karar özetlerini internet ortamında yayınlattırmak,
 5. Meclis kararlarının yürürlüğe girmesini sağlamak,
 6. Belediye Encümeninin iş ve işlemlerine ilişkin gerekli koordineyi sağlamak,
 7. Encümen toplantılarında görüşülmek üzere, belediye birimlerinden gönderilen ve Başkan tarafından Encümene havalesi yapılan konulara ilişkin Encümen toplantı gündeminin oluşturulmasını sağlamak,
 8. Encümen kararlarını yazdırarak ilgili onaylardan sonra karar suretlerinin teklifin geldiği ve diğer ilgili birimlere ulaştırılmasını, karar asıllarının sırasına göre dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 9. Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle teslim alınması, konularına göre evrak ve belgelerin ayrımının ve kaydının yapılarak imza işlemlerinin tamamlandıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkıyatını belirli bir düzen içerisinde sağlamak,
 10. Meclis kararıyla oluşturulan komisyonların, toplantılarına ilişkin koordinasyonunu sağlayacak Daire Başkanlıklarının belirlenmesi için Başkanlık onayı almak,
 11. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek,

YORUM GÖNDERYorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir, üye olmak için tıklayınız.