ISPARTA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0246 281 2004

Birimlerimiz

Gönen Belediyesi Isparta

Fen İşleri Müdürlüğü

- +

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 1. Yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük ve hak ediş inceleme işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 2.  Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/hazırlatmak ve temin etmek,
 3.  Altyapısı ve 18. madde uygulaması tamamlanmış yolları açmak,
 4.  Açılan yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak veya yaptırmak,
 5.  Altyapı ve üstyapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin  koordinasyonunu ve takibini yapmak,
 6. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yaparak asfalt yol imalatını tamamlamak,
 7. Belediyenin ihtiyaç duyduğu çeşitli demir işlerini yapmak veya yaptırmak,
 8. Belediyeye ait yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatlarının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 9. Yol ve kaldırımların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 10. Belediyenin telsiz iletişimini ve elektrik ile ilgili işlerini yapmak/yaptırmak,
 11. Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlamak, talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmelerini yapmak,
 12. İş makineleri ile ilgili her türlü tamir ve bakım işlerini yapmak, akaryakıt teminini sağlamak,
 13. Müdürlük ile ilgili konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
 14. Görevleriyle ilgili konularda İmar Planlarına uygun projeler  yaparak bunları uygulamak,
 15. Belediye sınırları içerisinde trafik kazalarını önleyicitedbirler almak ve ilgili mercilere teklifler götürmek,
 16. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

YORUM GÖNDERYorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir, üye olmak için tıklayınız.